Carregant...

Política de qualitat

MODELS RIERA, S.L., empresa dedicada a la fabricació de models i motlles per a la foneria, té com a objectiu principal que la qualitat dels serveis que realitza compleixi la satisfacció i expectatives dels seus clients. Per això determina les següents directrius:

  • La millora continua dels nostres productes, processos i instal·lacions, identificant els riscos i oportunitats de millora per seguir mantenint la confiança dels nostres clients.
  • Assegurar el màxim grau d’aptitud del nostre personal.
  • Formació i conscienciació de l’objectiu QUALITAT per a tots els treballadors.
  • Millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió i de qualitat, utilitzant tots els mitjans materials i humans que garanteixin el bon funcionament.

Els nostres objectius de qualitat inclouen l’increment de la satisfacció del client i la millora de la eficàcia en totes les àrees, buscant que el nostre servei satisfaci plenament als nostres clients, a preus competitius i complint els terminis d’entrega acordats.
La direcció de Models Riera garanteix i es compromet a comunicar i vetllar per al compliment d’aquesta Política de Qualitat en tot el seu àmbit de responsabilitat.

23/07/2019
La Direcció